ค้นหารายชื่อหนังสือ มีเดียฯ
จาก สวก.

 

คลิก Link สวก.

โบรชัวร์หนังสือปี 60

ระดับประถม-มัธยม-อาชีวะประกาศ :
บ.มีเดียฯ เปิดรับพิจารณาผลงานวิชาการ หนังสือเรียน แบบฝึกหัด กิจกรรม ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
นักวิชาการ อาจารย์ หรือ นักเขียน ที่สนใจ กรุณาส่งประวัติย่อ
พร้อมตัวอย่างผลงาน

ได้ที่ :
mediamit@yahoo.com

หรือ ตามที่อยู่ในเว็บไซต์นี้
รับพิมพ์งานทุกชนิด 
ขอราคาได้ที่ 
E-mail:
หรือติดต่อ 094-492-4207
กดไลท์และแชร์ได้
ผู้ชม
วันนี้ 71
เมื่อวาน 245
ทั้งหมด 168,403
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 98
เมื่อวาน 261
ทั้งหมด 221,071
หนังสือเรียนคอมพิวเตอร์
การสร้างเว็บเพจ HTML

ราคา : 75.00 บาท/เล่ม
: การสร้างเว็บเพจ HTMLการสร้าง Webseverโครงสร้างภาษา HTMLการจัดการข้อความการตกแต่งข้อความการแสดงลำดับ...
     
หนังสือเรียนคอมพิวเตอร์
การเขียนโปรมแกรม Visual Basic 2010

ราคา : 95.00 บาท/เล่ม
: การเขียนโปรมแกรม Visual Basic 2010 - พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic- การสร้างโปรแกรม...
รหัสสินค้า : B010
     
หนังสือเรียนคอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรม Authorware 7.0

ราคา : 89.00 บาท/เล่ม
: การใช้โปรแกรม Authorware 7.0  ราคา 89 บาท จำนวน216 หน้า ประวัติความเป็นมาของ CAIรู้จักกับ...
     
หนังสือเรียนคอมพิวเตอร์
หนังสือเรียนฯ พื้นฐาน Visual C++ 2008

ราคา : 70.00 บาท/เล่ม
: Visual C++ 2008 - หลักการพื้นฐานการเขียนโปรแกรม - การสร้างโปรแกรมใช้งานบน windows - การใส่ code ใ...
รหัสสินค้า : B021
     
หนังสือเรียนคอมพิวเตอร์
หนังสือเรียนฯ พื้นฐาน ภาษา C

ราคา : 85.00 บาท/เล่ม
: ภาษา C - การใช้ข้อมูล ค่าคงที่ และตัวแปร - การใช้คำสั่งแบบทางเลือก - การใช้คำสั่งทำซ้ำ - การใช้ฟัง...
รหัสสินค้า : B022
     
หนังสือเรียนคอมพิวเตอร์
การใช้โปรมแกรม Illustrator CS3

ราคา : 85.00 บาท/เล่ม
: Illustrator CS3 - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวก้ับสีในงานกราฟิก - พื้นที่ทำงาน (Work Area)- การสร้างรูปทรง...
รหัสสินค้า : B017
     
หนังสือเรียนคอมพิวเตอร์
หนังสือเรียนฯ พื้นฐาน ภาษา Logo

ราคา : 80.00 บาท/เล่ม
: ภาษา Logo - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหุ่นยนต์ - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาโลโก้ - การควบคุมหุ่นยนต...
รหัสสินค้า : B016
     
หนังสือเรียนคอมพิวเตอร์
หนังสือเรียนฯ พื้นฐาน Flash 8

ราคา : 70.00 บาท/เล่ม
: Flash 8 - พื้นฐานเบื้องต้นของ Flash - การทำงานกับสี- เครื่องมือตกแต่งภาพ - การจัดการวัตถุ - การสร้...
รหัสสินค้า : B012
     
หนังสือเรียนคอมพิวเตอร์
การใช้โปรมแกรม Flash CS 3

ราคา : 89.00 บาท/เล่ม
: Flash CS 3 - พื้นฐานโปรแกรม - การใช้อุปกรณ์วาดภาพ - การจัดการวัตถุ- การสร้างภาพเคลื่อนไหว - Flash...
รหัสสินค้า : B011
     
หนังสือเรียนคอมพิวเตอร์
การใช้โปรมแกรม PowerPoint 2003

ราคา : 70.00 บาท/เล่ม
: PowerPoint 2003  หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม PowerPoint หน่วยที่ 2 การแก้ไขสไล...
รหัสสินค้า : B007
     
หนังสือเรียนคอมพิวเตอร์
การใช้โปรมแกรม Excel 2003

ราคา : 70.00 บาท/เล่ม
: Excel 2003 หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรม Excel2003 หน่วยที่ 2การทำงานบนแผ่นงาน( worksh...
รหัสสินค้า : B005
     
หนังสือเรียนคอมพิวเตอร์
การใช้โปรมแกรม Excel 2007

ราคา : 85.00 บาท/เล่ม
: Excel 2007    - การสร้างและตกแต่งแผ่นงาน- การใช้สูตรและฟังก์ชัน- การสร้าง Chart- ภาพประก...
รหัสสินค้า : B004
     
หนังสือเรียนคอมพิวเตอร์
การใช้โปรมแกรม Word 2003 เล่ม 1

ราคา : 65.00 บาท/เล่ม
: Word 2003 เล่ม 1 หน่วยที่ 1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Office Word 2003 หน่วยที่ 2 การใช้...
รหัสสินค้า : B002
     
หนังสือเรียนคอมพิวเตอร์
การใช้โปรมแกรม PowerPoint 2007

ราคา : 85.00 บาท/เล่ม
: PowerPoint 2007 หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ PowerPoint 2007 หน่วยที่ 2 การสร้างสไลด์เบื้อ...
รหัสสินค้า : B006
     
หนังสือเรียนคอมพิวเตอร์
หนังสือเรียนฯ พื้นฐาน HTML

ราคา : 75.00 บาท/เล่ม
: HTML - การสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ - โครงสร้างภาษา HTML - การจัดการข้อความ - การตกแต่งข้อความ - การสร้า...
รหัสสินค้า : B015
     
หนังสือเรียนคอมพิวเตอร์
การใช้โปรมแกรม Dreamweaver 8

ราคา : 70.00 บาท/เล่ม
: Dreamweaver 8 - ออกแบบและสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น - การวางองค์ประกอบเว็บเพจ - การตกแต่งเว็บเพจ - การ...
รหัสสินค้า : B014
     
หนังสือเรียนคอมพิวเตอร์
การใช้โปรมแกรม Photoshop CS4

ราคา : 89.00 บาท/เล่ม
: Photoshop CS4  - การใช้งานสำหรับงานภาพถ่าย   ภาพกราฟิก การ์ตูนคอมิกส์- งานวิจิตรศิ...
รหัสสินค้า : B009
     
หนังสือเรียนคอมพิวเตอร์
การใช้โปรมแกรม Access 2003

ราคา : 70.00 บาท/เล่ม
: Access 2003   หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูลหน่วยที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโป...
รหัสสินค้า : B008
     
หนังสือเรียนคอมพิวเตอร์
การใช้โปรมแกรม Word 2003 เล่ม 2

ราคา : 65.00 บาท/เล่ม
: Word 2003 เล่ม 2   หน่วยที่ 1 การใช้กราฟิกแบบพิเศษ หน่วยที่ 2 จดหมายเวียน หน่วยที่ 3 การจัดร...
รหัสสินค้า : B003
     
หนังสือเรียนคอมพิวเตอร์
การใช้โปรมแกรม Word 2007

ราคา : 85.00 บาท/เล่ม
: Word 2007 - การสร้างเอกสารเบื้องต้น- การตกแต่งเอกสารให้สวยงาม- สร้างตารางประกอบชิ้นงาน- ใช้ภาพในเอ...
รหัสสินค้า : B001
     
Page 1 | 

 Your Order

รวม 0.00  
รวมสุทธิ 0.00  
       
ราคา : 95.00 บาท
การใช้โปรแกรมกราฟิก Photoshop CS6
ราคา : 75.00 บาท
การสร้างเว็บเพจ HTML
ราคา : 75.00 บาท
การสร้างเว็บเพจ HTML
ราคา : 84.00 บาท
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคา : 120.00 บาท
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (ออฟฟิส 2010)
ราคา : 99.00 บาท
การสร้างเว็บไซต์
Page 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 | 

บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ เทคโนโลยี จำกัด
49/83 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2516-5690-1   โทรสาร 0-2516-5692

Contact : mediamit@yahoo.com

 
เว็บสำเร็จรูป